Onderrig-mylpale 2-3

Artikel deur: Usborne Parent Guide Help your child read and write - Usborne Publishing

Taalontwikkeling: Kinders begin nou driewoord-sinne gebruik, soos “Sam eet kos,” en voeg later ’n vierde woord by, soos byvoorbeeld: “Sam eet lekker kos.” Hulle verstaan tweeledige versoeke, soos: “Sit jou koppie op die tafel neer,” en later drielediges, soos “Sit jou koppie op die tafel neer en gaan soek jou skoene.”
Hulle vra baie “wat?”- en “wie”-vrae.

Voor-leesvaardighede: Kinders wil steeds hul gunstelingboeke oor en oor hoor. Hulle geniet stories met rympies en herhalende frases, en besef die teks en die prentjies vertel die storie. Hulle na-aap soms leesgedrag, soos om ’n boek vas te hou en om te blaai. En ’n kind kan moontlik al die eerste letter van sy naam herken.

Voor-skryfvaardighede: Kinders gebruik nou viltpenne, potlode, kryte en ’n rekenaarmuis met meer beheer. Hulle maak met enige hand, of ’n voorkeurhand, vertikale en horisontale strepe en groot ronde krabbels. Soms kan hulle maak asof hulle skryf.

You must be logged in to comment on articles.