Peutergedrag

Artikel deur: Melanie Hartgill - Educational Psychologist

Peuterwees is so ʼn interessante fase in ons kinders se ontwikkeling. Ons word blootgestel aan die buie, pogings tot onafhanklikheid, pure uitdagendheid met tye, sowel as vreugdevolle of dalk minder vreugdevolle gewoontes en gedrag.

Hulle buie verander op ʼn daaglikse basis, en so ook hulle voorkeure en afkeure. Soveel van wat ons op hierdie ouderdom bespeur, is dus slegs ʼn fase wat hulle sal ontgroei. Peuters het hope liefde en aandag nodig om positiewe gedrag aan te moedig en minder goeie gedrag aan te spreek.

Hoe kan ons dus hulle gedrag beheer maar terselfdertyd sorg dat ons, en hulle, positief bly?

  • Probeer om nie aanhoudend vir jou peuter ‘nee’ te sê nie aangesien dit hulle natuurlike weetgierigheid kan onderdruk;
  • Skep situasies waar jou kind die lewe veilig kan ondersoek;
  • Sorg dat daar genoeg afleiding is om hulle gedrag te verander;
  • Bied aan hulle basiese keuses tussen twee items of aktiwiteite aangesien dit hulle toelaat om te ontwikkel en hulle onafhanklikheid te beoefen;
  • Gee eenvoudige verduidelikings sodat hulle verstaan waarom hulle sekere dinge moet doen en ander nie;
  • Wees konsekwent in jou hantering van hul gedrag;
  • Ignoreer slegte gedrag sover moontlik, met dien verstande dat dit nie gevaarlik of afbrekend is nie;
  • Beloon goeie gedrag;
  • Wees spesifiek wanneer jy hul prys sodat hulle weet wat jou gelukkig maak;
  • Gee aan hulle ʼn waarskuwing van wanneer dinge gaan verander of gebeur, soos “jy moet oor 5 minute opruim” of “jy moet gereedmaak om te gaan bad” om buierigheid te vermy.
You must be logged in to comment on articles.