Verbeter konsentrasie

Artikel deur: Melanie Hartgill - Educational Psychologist

Prettige aktiwiteite wat konsentrasie verbeter

Ten einde suksesvol op skool te vorder, moet kinders hul konsentrasie in die klaskamer en tydens die leer van nuwe materiaal kan volhou. Maar wat presies beteken dit? Aandag-skenk behels dat daar op iets spesifiek gekonsentreer word terwyl ander dinge geïgnoreer word.

Tot die ouderdom van drie is ’n kind se konsentrasievermoëns beperk aangesien hulle aandag tegelykertyd deur vele dinge opgeneem word terwyl hulle uit hulle omgewing ondersoek en leer. Tussen die ouderdom van 3 en 7 verbeter oplettendheid dramaties en sal hul meer selektief kan fokus en afleidings kan ignoreer. Oor die algemeen behoort kinders hul fokus of aandag vir 2 tot 3 minute vir elke lewensjaar te kan volhou. ’n Driejarige behoort dus vir ongeveer 6 tot 9 minute te kan konsentreer, terwyl ’n sewejarige vir ongeveer 14 tot 21 minute sal kan fokus. Hierdie tydsduur word deur ’n aantal faktore bepaal maar is nie vasstaande nie en kan positief deur oefening beïnvloed en versterk word.

Hier is ’n paar speletjies en aktiwiteite wat jou kind se konsentrasie kan verbeter. Onthou om so veel moontlik agtergrondgeraas soos musiek, televisie ens. uit te skakel alvorens daar met hierdie speletjies begin word. Onthou ook dat dit nie vir ’n kind moontlik is om hul fokus altyd vol te hou en nie op afleidings te reageer nie. Begin dus met korter, makliker speletjies en maak dit toenemend langer en moeiliker.

 • Tik met jou hand ’n ritmiese toon op die tafel en laat jou kind dit herhaal.
 • Soek ’n letter, woord of prentjie in ’n boek of tydskrif – kommersiële boeke en speletjies is hiervoor beskikbaar, maar dit kan net so goed tuis met alledaagse dinge gedoen word.
 • Plaas ’n paar items op die tafel en laat jou kind vir 30 sekondes daarna kyk. Maak dit nou toe en vra jou kind of hy/sy kan onthou watter items daar was. Jy kan ook een item wegneem en hom/haar weer vra om te kyk wat weg is. Leer jou kind strategieë om hierdie speletjie te speel, soos om aan elke item te raak wanneer hy/sy daarna kyk of dit benoem.
 • Bou patrone met verskillende kleure blokkies en vorms, maak hul dan deurmekaar en vra jou kind om die patroon weer te bou. Dit kan met prentjiekaartjies, speelgoeddiere (vir klein kindertjies), papiervorms, ens. gedoen word.
 • Sny ’n strokiesprent uit en vra jou kind om die prentjies in die korrekte volgorde te plaas. Dit kan slegs met prentjies vir jong kinders gedoen word. Indien die volgorde verkeerd is, vra hul om die storie te vertel aangesien hulle die storie dalk anders insien maar hul storie maak steeds sin.
 • Speel pare-kaartspeletjies deur eers prentjies te gebruik en daarna nommers.
 • Leer liedjies en ritmes.
 • Laat jou kind sy/haar oë toemaak en na al die geluide luister wat sy/hy kan hoor en vra haar/hom om die geluide te identifiseer – jy kan ’n geluid maak terwyl sy/haar oë toe is en vra dat sy/hy die geluid identifiseer.
 • Lees daagliks vir jou kind en vra haar/hom aan die einde, of soos jy lees, vrae met betrekking tot die storie.
 • Leer tongknopers.
 • Speel “Simon sê”.
 • Probeer om die inkopiespeletjies speel (“Ek het winkel toe gegaan en ’n brood gekoop”. Die volgende persoon moet dit herhaal en een item byvoeg en so aan).
 • Noem die dae van die week, maande van die jaar, nommers of kleure van die reënboog deurmekaar en laat jou kind dit in die korrekte volgorde plaas, of laat een woord uit en laat hul die woord identifiseer.
 • Wys jou kind ’n prentjie vir 30 sekondes en vra hom/haar dan om dit so volledig moontlik vir jou te beskryf.
 • Laat hulle in die kamer rondkyk en onthou waar alles is, stuur hul dan weg en verskuif een voorwerp. Vra hulle om te sê wat verskuif is.
You must be logged in to comment on articles.