Verbeter kinders se woordeskat

Artikel deur: Melanie Hartgill - Educational Psychologist

Ons vermoë om in die wêreld te funksioneer, word deur ons taalvaardighede en woordkennis beïnvloed. Gevolglik sal ons sukses in die lewe baie met goeie woordeskat te make hê en dit is inderdaad ‘n weerspieëling van ‘n hoë vlak van leesprestasie. Ontvanklike woordeskat is wat ons verstaan en beeldende woordeskat is wat ons kan sê of gebruik. Leer, as ‘n taalgebaseerde aktiwiteit, is baie sterk afhanklik van woordeskatkennis.

Wat kan jy as ouer doen om jou kind se woordeskatvaardighede te verbeter? Kinders moet toegang hê tot die betekenisse van woorde wat onderwysers of alternatiewelike bronne soos ander volwassenes, boeke, films ens. gebruik om oor nuwe dinge te leer. ‘n Goeie woordeskat sal ‘n belangrike uitwerking hê op die vermoë om goeie begripsvaardighede te ontwikkel. 

  • As jy wil hê jou kind moet ‘n nuwe woord aanleer, moet jy die woord herhaaldelik in ‘n verskeidenheid situasies gebruik.
  • ‘n Kind leer die beste wanneer taal natuurlik in alledaagse situasies gebruik word. Praat met jou kind terwyl jy alledaagse takies soos kosmaak verrig en maak seker dat jy bestanddele en gereedskap opnoem; dit kan verder versterk word deur bv. in die supermark van hul hulp gebruik te maak om van dieselfde items te soek.
  • Neem jou kind na die plaaslike biblioteek en kyk deur die verskillende tipe boeke. Boeke is ‘n puik manier om jou kind aan woordeskat bloot te stel wat hulle nie in hulle daaglikse lewe sien of hoor nie.
  • Wanneer jou kind ‘n woord verkeerd uitspreek, en hulle sal dit gereeld tot almal se vermaak doen, moenie ‘n punt daarvan maak om vir hul te sê hul is verkeerd nie, maar gebruik eerder self die woord op die korrekte manier.
  • Gesels oor verskillende loopbane en moedig hulle aan om familielede te vra wat hulle beroepe is en wat die beroepe van hul vereis; dit sal ‘n uitstekende blootstelling aan ‘n magdom nuwe woorde wees.
  • Brei jou kommentaar en stellings uit deur die geleentheid te benut om hul iets nuuts te leer en gebruik onbekende woorde. Moenie altyd die leiding neem nie; volg jou kind in dit waaroor hy wil gesels.
  • Gaan op uitstappies om jou kind aan verskillende omgewings bloot te stel. Dit sal nuwe woorde bekend stel, bv. tydens ‘n uitstappie by die dieretuin kan jy gesels oor waar die diere vandaan kom, wat hulle eet, ens.
  • Deel jou stokperdjies en belangstellings met jou kinders sodat hulle nuwe woorde met jou kan deel.
  • Wanneer julle televisie kyk, gee aandag aan nuwe woorde en maak seker dat jou kind weet wat die woord beteken – soos hulle ouer word, sal hulle die konteks gebruik om die woord se betekenis vas te stel en dit is ‘n nuttige vaardigheid vir skool.
You must be logged in to comment on articles.