Perfeksionistiese kinders

Artikel deur: Melanie Hartgill - Educational Psychologist

Kinders streef dikwels vir perfeksie as daar baie klem daarop gelê word by die huis en die skool. Ons moet onthou dat die samelewing dikwels mense se intelligensie en vermoëns oordeel volgens hul skoolpunte. As kinders net geprys word wanneer hulle presteer, word hulle gekondisioneer om te dink dat hul waarde as individu slegs bepaal word deur dit wat hulle behaal.

Perfeksionistiese kinders is doodeenvoudig nie tevrede om iets goed of beter as hul portuugroep te doen nie, hulle is slegs gelukkig as hulle iets perfek gedoen het. Perfeksioniste vrees mislukking en sal dikwels situasies vermy waarin hulle beoordeel gaan word, sosiaal sowel as akademies. Hulle sukkel diwels om take aan te pak omdat hulle dit nie volgens hul hoë standaarde kan doen nie.

Frustrasie lei dikwels tot humeurige uitbarstings wanneer hulle iets probeer doen waarvoor hulle nog nie ten volle ontwikkel is om aan te pak nie. Hul vrees vir mislukking verhinder hulle dikwels om iets onbekends aan te pak.

  • Perfeksionistiese kinders het dikwels hulp nodig om hulle werk te organiseer. Hulle moet geleer word om werk in volgorde van belangrikheid te plaas en ook om begin- en eindpunte te bepaal
  • Leer hulle hoe om hulle planne te verander terwyl hulle werk en om te leer uit hul foute
  • Stel duidelike tydgrense en doelwitte vir verskeie take
  • Help hulle ’n tydsbesef ontwikkel
  • Bly in kontak en kommunikeer met die kind se onderwyser
You must be logged in to comment on articles.